Ενημέρωση Φοιτητών

                                                                     ma theology

 

1
 • Ποιμένες
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Ξεναγούς (που ειδικεύονται στον Θρησκευτικό Τουρισμό)
 • Εργαζόμενους σε Χώρους Υποδοχής Μεταναστών
 • Ιστορικούς της Τέχνης
1
 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
 • Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό
  αντικείμενο του ΠΜΣ [εδώ συνυπολογίζεται και η επίδοση σε Διπλωματική εργασία,
  όπου αυτή προβλέπεται στον Α ́ κύκλο σπουδών] σε ποσοστό (15%),
 • Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας σε ποσοστό (10%) ως εξής: [Β2 5%, Γ1 7%, Γ2
  10%],
 • Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε ποσοστό (5%) ως εξής: [Β2 2,5%,
  Γ1 3,5%, Γ2 5%],
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α ́ κύκλου σπουδών σε ποσοστό (5%)
 • Κατοχή πτυχίου Β ́ ή Γ ́ κύκλου σπουδών σε ποσοστό (5%)
 • Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, λοιπά προσόντα
  συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 5%
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό (20%),
 • Απόδοση σε γραπτό κείμενο για το ΠΜΣ σε ποσοστό 15%
1

       1.920€ ( 4*480) Full Time

 

1

Για την επιμόρφωση των μεταπτυχιακών φοιτητών παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

1. Το πρόγραμμα ευρωπαϊκής φοιτητικής κινητικότητας ΕΡΑΣΜΟΣ (Erasmus+) με τις εκπαιδευτικές συμφωνίες-συνεργασίας, τις οποίες το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έχει υπογράψει με σημαίνοντα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού (Αγγλόφωνο: Λουβέν, Γερμανόφωνα: Μόναχο, Βόννη, Τυβίγγη, Ινσμπουργκ, Γαλλόφωνο: Στρασβούργο, Ρουμανία: Σιμπίου), σας εξασφαλίζουν όχι μόνο σπουδές αλλά και εργασία στα πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά κέντρα της Γηραιάς Ηπείρου. Βλ. Πίνακα Συνεργαζομένων Πανεπιστημίων και Υπευθύνους στο http://www.interel.uoa.gr/erasmus/bil-agr.html Οι αιτήσεις κατατίθενται την περίοδο Φεβρουάριος – Μάρτιος εκάστου ακαδημαϊκού έτους για το επόμενο.

2. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρασμος και στο ευρύτερο δίκτυο ανταλλαγών, δίνουν διαλέξεις και διδάσκουν Επισκέπτες Καθηγητές από το Εξωτερικό προκειμένου να υπάρχει γόνιμος διάλογος με τις νέες τάσεις της επιστήμης και να προλειανθεί και το έδαφος για συνέχιση των σπουδών όσων ενδιαφέρονται σε δόκιμα Ινστιτούτα του Εξωτερικού. Μέσω τηλεδιάσκεψης παρέχεται η ευκαιρία ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα Ιδρύματα της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Κοινά Σεμινάρια διεξάγει το Τμήμα με τα Πανεπιστήμια Μονάχου, Τυβίγγης, Τέξας και Σικάγο. Επίσης το Τμήμα προσφέρει ειδικά μαθήματα και ημερίδες, όπου φιλοξενούνται ειδικοί και αφορούν στον Θρησκευτικό Τουρισμό, την Επιχειρηματικότητα, τη Λογοτεχνία και την Τέχνη. Αυτά συνδυάζονται με ξεναγήσεις «στα βήματα του απ. Παύλου», σε Μουσεία και περιοχές με ιστορικοθρησκευτικό συμβολισμό (όπως ο Μυστράς και η Ρώμη). Ταυτόχρονα σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος συνδιοργανώνονται Ημερίδες με άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ και άλλους φορείς, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η ενημέρωση αποστέλλεται αυτόματα για όποιον έχει εγγραφεί στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ του ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ http://www.soctheol-uoa.info/

3. Ταυτόχρονα επιχειρείται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων, τις οποίες προσφέρει η Ηλεκτρονική Τάξη του Πανεπιστημίου μας (https://eclass.uoa.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=107) όπου τα περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. αναρτούν εξειδικευμένες ανακοινώσεις, πλούσιο εποπτικό υλικό, σημειώσεις και ασκήσεις για κάθε μάθημα. Βλ. π.χ. https://eclass.uoa.gr/modules/link/?course=SOCTHEOL186 Ευκαιρία ακρόασης προπτυχιακών διαλέξεων αποτελούν τα ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (open courses) http://opencourses.uoa.gr/ (http://opencourses.uoa.gr/modules/course_metadata/opencourses.php?fc=108).

4. Επιπλέον κάθε μεταπτυχιακός σπουδαστής μπορεί να αξιοποιήσει φοιτητικά προνόμια όπως τα εξής: πρόσβαση στις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ και γενικότερα των Πανεπιστημίων, συμμετοχή σε πλήθος προγραμμάτων της Πανεπιστημιακής Λέσχης (http://www.lesxi.uoa.gr/) όπως αυτή της εκμάθησης Ξένων Γλωσσών (ακόμη και Ρωσικών ή Αραβικών) δωρεάν ή με μικρό αντίτιμο, συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις (Τομέας Θεατρικός, Χορευτικός, Φωτογραφικός), Υγειονομική Περίθαλψη (πρβλ. το Ιατρείο στο ισόγειο της Φιλοσοφικής Σχολής), Σίτιση όπως και ποικίλες ευκαιρίες άθλησης (πρβλ. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο πλησίον της Πανεπιστημιόπολης Ζωγράφου).

5. Επίσης μέσω της δυναμικής Ιστοσελίδας του Τμήματος υπάρχει συνεχής πληροφόρηση για τις Υποτροφίες που έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε, ώστε να έχετε οικονομική στήριξη στις σπουδές σας.