Συνεργασίες

Smiley face
 
Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Θεολογία και Κοινωνία» συνεργαζόμαστε στην εκπόνηση διάφορων Πρότζεκτ με τα εξής Ιδρύματα:
 

Ελλάδα

 Εξωτερικό

ς