Χρήσιμα Έγγραφα

Αναλυτική παρουσίαση του Π.Μ.Σ <<Θεολογία & Κοινωνία >>εδώ 

Συνοπτική παρουσίαση του Π.Μ.Σ <<Θεολογία & Κοινωνία >>εδώ

 

Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Θεολογία και Κοινωνία». Το αντικείμενο, οι σκοποί, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, η χρονική διάρκεια των σπουδών, το Πρόγραμμα Μαθημάτων, οι σπουδαστικές υποχρεώσεις, ο αριθμός των εισακτέων και άλλα συναφή θέματα προβλέπονται στα ΦΕΚ 3579/τ. Β΄/31-12-2014, 2378/τ. Β΄/5-11-2015 και ΦΕΚ3646/Β΄ 11-11-2016.

   
     

Χρήσιμες εφαρμογές